Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 28.8.2023

Maakuntahallituksen kokous 28.8.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous järjestettiin 28.8. klo 9:00 Stora Enson tehtaalla, Imatralla. Kokouksen keskeisimmät päätöstiedot julkaistaan tällä sivulla heti kokouksen jälkeen. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista (+ lisälista)

Maakuntahallituksen kokous 28.8.2023

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)

Etelä-Karjalan päivitetyn maakuntaohjelman 2022-2025 ja ympäristöselostuksen nähtäville asettaminen (Merkittiin tiedoksi)

Etelä-Karjalan kehittämisrahaston rahoituksen myöntäminen omarahoitukseksi Lappeenrannan kaupungin Kestävän matkailun ja kaupunkiympäristön kehittäminen AKKE-hankkeelle ja siihen liittyvään investointihankkeeseen (Hyväksyttiin)

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Kestävän matkailun ja kaupunkiympäristön kehittäminen (Diaari AKKE2023-006) (Hyväksyttiin)

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Kestävän matkailun ja kaupunkiympäristön kehittäminen – investointi (Diaari AKKE2023_007) (Hyväksyttiin)

Maakuntavaltuuston 19.6.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja päätösten täytäntöönpano (Merkittiin tiedoksi)

Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 6/2023 (Merkittiin tiedoksi)

Lähetekeskustelu Etelä-Karjalan liiton vuoden 2024 talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-2026 (Hyväksyttiin)

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset (Hyväksyttiin)

Maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliiton palvelusopimuksen hyväksyminen (Hyväksyttiin)

Viranhaltijapäätökset 13.6.-21.8.2023 (Merkittiin tiedoksi)

Tiedoksi asiat (Merkittiin tiedoksi)

Muut asiat (Merkittiin tiedoksi)

Seuraava kokous (Seuraava kokous pidetään 25.9.2023)

Lausunto Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmasta 2024-2033 (Hyväksyttiin täydennettynä)

Elinvoimajohtajan irtisanoutumisilmoitus (Ero myönnettiin ja perustettiin rekrytointiryhmä viran rekrytoinnin valmisteluun. Päivi Ilves nimitettiin toimimaan oman toimen ohessa elinvoimapalveluiden yksikön johtajana 1.10.2023 alkaen.)

Elinvoimajohtajan rekrytointi (Palautettiin valmisteluun)