Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 28.3.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous järjestettiin maanantaina 28.3.2022. Kokouksen päätöstiedot on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen jälkeen.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen asiakohdat ja linkit niihin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta: Lausunnot valituksiin. (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Etelä-Karjalan oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma (JTF-rahasto)(Merkittiin tiedoksi.)
Päätös hankehakemukseen Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Päätös hankehakemuksesta Etelä-Karjalan digitaalinen palvelutehdas (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Päätös hankehakemukseen Green Green Reality – tulevaisuuden sairaalakampusta valmistelemassa (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Sopimushallinnan ohje (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 2/2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset (Täydennettiin lista STTK:n varajäsenellä: Jouni Lahikainen )
Viranhaltijapäätökset 21.2.-21.3.2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)

Lisälista:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivoslain muuttamiseksi (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Edustajien nimeäminen Saimaan kanavan neuvottelukunnan jäseneksi (Puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.)

Lisätietoja: maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen
p:+358 40 139 0175, [email protected]