Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 27.6.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 27.6.2022 Lappeenrannassa. Maakuntahallituksen kokouspäätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle.

Kokouksen esityslista

Suorat linkit kokouksen asiakohtiin ja päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040 – tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus.)

Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Maakuntahallitus suhtautui myönteisesti selvityshankkeeseen, jossa tarkastellaan Haarikon alueen ja siihen mahdollisesti kytkeytyvien alueiden edellytyksiä kansallispuistoksi. Maakuntahallitus valtuutti Etelä-Karjalan liiton neuvottelemaan Imatran seutukunnan kuntien, Savonlinnan ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvityksen teettämisestä ja sen omarahoitusosuuden kattamisesta.)

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus ja siitä käyty keskustelu.)

Maakuntavaltuuston 23.5.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja päätösten täytäntöönpano (Maakuntahallitus katsoi, että maakuntavaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoinkaan ole lainvastaisia.)

REACT-EU-EAKR-hakemus 311688: Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) (Maakuntahallitus puolsi React-EU-rahoituksen myöntämistä hankkeelle.)

REACT-EU-EAKR-hakemus 311677: Ruokamaakunta Nyt! – 11 000 vuotta eteläkarjalaista gastronomiaa jatkuvassa kattauksessa (Maakuntahallitus puolsi React-EU-rahoituksen myöntämistä hankkeelle.)

REACT-EU-EAKR-hakemus 311684: Heijastuksia – museot luontoperustaisen liiketoiminnan kehittämisalustoina (Maakuntahallitus puolsi React-EU-rahoituksen myöntämistä hankkeelle.)

REACT-EU-EAKR-hakemus 311692: Digitalisaatiota ja yritysyhteistyötä pk-yrityksille Etelä-Karjalaan (Maakuntahallitus ei puoltanut tuen myöntämistä hankkeelle.)

REACT-EU-EAKR-hakemus 311691: Tehokkaat katalyytit ja 3D-tulostus – uudet innovaatiot vihreän vedyn tuotannossa (Maakuntahallitus ei puoltanut tuen myöntämistä hankkeelle.)

Myönteinen päätös hakemukseen MOKRA2022_003 TE2024 – Elinvoimaa Etelä-Karjalaan (Maakuntahallitus puolsi maakunnan omaehtoisen kehittämisen MOKRA- rahoituksen myöntämistä hankkeelle.)

Etelä-Karjalan liiton osallistuminen ESR+-rahoitteiseen Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa -hankkeeseen (Maakuntahallitus valtuutti viraston osallistumaan osatoteuttajana Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa -ryhmähankkeen valmisteluun ja ESR+ tuen hakemiseen hankkeelle.)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.)

Etelä-Karjalan liiton päihdeohjelma (Maakuntahallitus hyväksyi päihdeohjelman.)

Viranhaltijapäätökset 17.5.-20.6.2022 (Merkittiin tiedoksi ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta.)

Tiedoksi asiat (Kotkaniemi-foorumi pidetään 4.8.2022.)

Muut asiat (Hyväksyttiin maakuntahallituksen seuraavien kokousten ajankohdat.)

Seuraava kokous (Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.8.2022 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.)

Lisätietoja kokouksesta voi kysyä maakuntahallituksen sihteeriltä, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppäseltä, p. +358 40 139 0175 olli.seppanen@ekarjala.fi