Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokoustiedot 27.2.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedot 27.2.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 27.2.2023 Lappeenrannassa. Kokouksen päätöstiedot on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen jälkeen. Virallinen pöytäkirja tallennetaan asianhallintajärjestelmään myöhemmin.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen päätökset lyhyesti ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Venäjään ja Valko-Venäjään rajoittuvien EU:n ulkoraja-alueiden yhteistyön tiivistäminen (Merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.)
Päätös Etelä-Karjalan liiton JTF-aktivointihankkeen käynnistämisestä (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2024-2031 (Etelä-Karjalan liiton lausunto hyväksyttiin tarkennettuna,)
Riskinhallintatoimenpiteiden seuranta 2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Vastine MOKRA2022_001 Kotkaniemi-foorumi 1. maksatuksen oikaisupyyntöön (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Viranhaltijapäätökset 24.1.-20.2.2023 (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)

Lisätietoja: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. 040-139 0175, [email protected]