Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 26.2.2024

Maakuntahallituksen kokous 26.2.2024

Maakuntahallituksen kokous pidettiin ma 29.2.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen esityslista

Kokouksen keskeiset päätökset alla. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin Etelä-Karjalan liiton asianhallintajärjestelmässä.

29 Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
30 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)
31 Lausunto Parikkalan ja Inarin tilapäisten rajanylityspaikkojen pysyvästä sulkemisesta (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
32 Kaakkois-Suomen ponsi rajaohjelmavalmistelun käynnistämiseksi (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmien kannanotto itäisen Suomen elinvoiman vahvistamistoimista.)
33 Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Imatran Seutukunnan Elinvoiman Kehittäminen – PÄRM (Diaari AKKE2024_002) (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
34 Riskinhallintatoimenpiteiden seuranta 2023 (Merkittiin tiedoksi)
35 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
36 Edustajien nimeäminen Etelä-Karjalan elinkeinostrategian elinvoimaparlamenttiin (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
37 Maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenmuutos (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
38 Viranhaltijapäätökset 23.1.-19.2.2024 (Merkittiin tiedoksi ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta)
41 Seuraava kokous (Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 25.3.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa)