Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 25.9.2023

Maakuntahallituksen kokous 25.9.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous järjestettiin 25.9.2023 klo 9:30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen esityslista

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen kokous 25.9.2023 (keskeisimmät päätökset)

129 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnan esittely (Merkittiin tiedoksi)
130 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)
131 Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen (Merkittiin tiedoksi)
132 Etelä-Karjalan liiton organisaation uudistaminen (Merkittiin tiedoksi)
133 Elinvoimajohtajan rekrytointi (Merkittiin tiedoksi)
134 Edustajien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan (Merkittiin tiedoksi)
135 Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 8/2023 (Merkittiin tiedoksi)
136 Polkupyöräedun käyttöönotto vuonna 2023 (Merkittiin tiedoksi)
137 Viranhaltijapäätökset 22.8-18.9.2023 (Merkittiin tiedoksi)
138 Tiedoksi asiat (Merkittiin tiedoksi)
139 Muut asiat (Merkittiin tiedoksi)
140 Seuraava kokous (Seuraava kokous pidetään maanantaina 23.10.2023 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikko)