Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 25.3.2024

Maakuntahallituksen kokous 25.3.2024

Maakuntahallituksen kokous pidettiin ma 25.3.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen pöytäkirja luettavissa Etelä-Karjalan liiton asianhallintajärjestelmässä.


Kiteytys kokouksen pääkohdista:
47 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus – Merkittiin tiedoksi

48 Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitys – Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

49 Etelä-Karjalan tilanne- ja kehityskuva ja aluekehittämisen keskustelut 2024 – Hyväksyttiin keskusteluteemat. Tilannekuvaa täydennetään vielä. Nimettiin maakuntavaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläinen osallistujaksi aluekehittämiskeskusteluihin.

50 Eron myöntäminen Jani Telkälle maakuntahallituksen jäsenyydestä – Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

51 Edustajien nimeäminen Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) vuosikokoukseen vuodelle 2024 – Nimettiin Niina Malm ja Johannes Moisio edustajiksi.

52 Edustajan nimeäminen alueelliseen riistaneuvostoon – Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Jari Lantta edustajaksi.

53 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyminen – Merkittiin tiedoksi

54 Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 2/2024 – Merkittiin tiedoksi

55 Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen – Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

56 Viranhaltijapäätökset 20.2.-18.3.2024 – Merkittiin tiedoksi

57 Tiedoksi asiat – Merkittiin tiedoksi

59 Seuraava kokous – Seuraava kokous järjestetään maanantaina 22.4.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.