Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 25.10.2021

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 25.10.2021 Lappeenrannassa. Maakuntahallituksen päätökset julkaistaan lyhyesti tällä sivulla mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen asiat lyhyesti ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n OAS lausuntojen tiivistelmä ja kaavoittajan vastineet (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2022-2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 9/2021 (Merkittiin tiedoksi)
Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva ja aluekehittämisen keskustelut 2022 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Rahoitushaun uudelleen avaaminen maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta (MOKRA) (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Hallintosäännön uudistaminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Riskienhallintasuunnitelma 2021-2022 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton eettinen ohje (Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi)
Maakuntahallituksen työvaliokunnan asettaminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Kaakkois-Suomen maaseutujaoston jäsenmuutokset (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelman 2014-2020 seurantakomitean jäsenmuutos (Jäseneksi nimettiin Niina Malm, varajäseneksi Heikki Järvenpää)
Edustajien nimeäminen Hinku-johtoryhmään (Edustajaksi nimettiin Virpi Junttila)
Edustajien nimeäminen Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmään (Maakuntahallituksesta edustajiksi nimettiin Jani Telkkä ja Heikki Järvenpää, lisäksi liittoa edustaa maakuntajohtaja Satu Sikanen)
Jäsenen nimeäminen alueelliseen riistaneuvostoon (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liitto 30 vuotta (Edustajiksi valittiin Suna Kymäläinen ja Jukka Kopra; mahdollisen yleisötilaisuuden järjestämiseen palataan myöhemmin.)
Viranhaltijapäätökset (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen, p. +358 40 682 5819, susanna.kaskinen@ekarjala.fi