Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 23.10.2023

Maakuntahallituksen kokous 23.10.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin 23.10.2023 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen esityslista

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen kokouksen 23.10.2023 keskeisimmät päätökset

146 Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi)

148 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2024 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 (Merkittiin tiedoksi)

149 Viranhaltijapäätökset 19.9.-16.10.2023 (Merkittiin tiedoksi)

150 Tiedoksi asiat (Ei ollut)

151 Muut asiat (Ei ollut)

152 Seuraava kokous (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Seuraava kokous pidetään maanantaina 20.11.2023 klo 9.30, Etelä-Karjalan liitossa, kokoustila Koivikossa)

154 Edustajien nimeäminen Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) vuosikokoukseen vuodelle 2023 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)