Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 22.5.2023

Maakuntahallituksen kokous 22.5.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin Lappeenrannassa 22.5.2023.

Kokouksen päätöstiedot on julkaistu lyhyesti tällä sivulla heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen esityslista

Suorat linkit kokouksen asiakohtiin ja päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022–2025 päivitys (Maakuntahallitus tutustui tehtyihin muutosehdotuksiin ja hyväksyi ne sekä lähetti maakuntaohjelmaluonnoksen edelleen valtuuston käsittelyyn.)
Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: tilannekatsaus (Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n tilannekatsauksen.)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Maakuntajohtaja kertoi katsauksessaan ajankohtaisia Etelä-Karjalan asioita.)
Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Elävä Imatrankoski (Diaari AKKE2023_004) (Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi.)
Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen (Maakuntahallitus hyväksyi hallintosäännön päivityksen ja saattoi sen maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.)
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta (Maakuntahallitus esitti maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.)
Arviointikertomus 2022 (Maakuntahallitus saattoi arviointikertomuksen maakuntavaltuuston esityslistalle.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus (Maakuntahallitus merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattoi asian maakuntavaltuuston esityslistalle.)
Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 4/2023 (Merkittiin tiedoksi.)
Viranhaltijapäätökset 18.4.–15.5.2023 (Merkittiin tiedoksi ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta.
Seuraava kokous (Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Maanantaina 19.6.2023 klo 8.30 Imatran kaupungintalon valtuustosalissa.)

Lisätietoja kokouksesta antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. +358 40 139 0175.