Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 21.6.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui kesäkokoukseen 21.6.2021. Kokouksessa on esillä useita myönteisiä päätöksiä hankehakemuksista. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Linkki kokouksen esityslistaan

Kokouksen asiat lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Maakuntavaltuuston 17.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Etelä-Karjalan maakuntavaltuustoon (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Varajäsenen nimeäminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan 2021 – 2023 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen / pilotointi Etelä-Karjalassa (Merkittiin tiedoksi uudistus. Etelä-Karjalan liitto koordinoin pilottihanketta Etelä-Karjalassa.)
Etelä-Karjalan liiton osallistuminen ”Kevyenliikenteen väylä Kartiokuusenkatu – Imatran rajan kiertoliittymä” -hankkeen rahoittamiseen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Ehdollinen myönteinen päätös rahoitushakemuksesta AKKE2021_015 Eräpöhinää (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman toteutus ja tuloksia Etelä-Karjalassa (merkittiin tiedoksi.)

Myönteiset päätökset hankehakemuksista:

Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
DigiSaimaa (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
LAB UX Center (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
LAB UX Center – investoinnit (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
CARNES -Carbon Neutral Startups (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
RING – Teollisuuden työpaikkojen ja viennin palauttaminen vihreällä digitalisaatiolla (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Uuden sukupolven katalyytit ympäristöterveyden edistämiseksi Etelä-Karjalassa (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa – RYHTI (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Vihreän vedyn tuotanto – veden alkalielektrolyysin kenno- ja valmistustekniikan osaamisen kehittäminen
AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Mustola-portti Saimaalle (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)

Kielteinen päätös hankehakemuksesta:

Kielteinen päätös hankehakemuksesta Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)

Viranhaltijapäätökset Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen, p. +358 40 682 5819, susanna.kaskinen@ekarjala.fi