Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 20.11.2023

Maakuntahallituksen kokous 20.11.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin 20.11.2023 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen esityslista + lisälista

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen kokouksen 20.11.2023 keskeiset päätökset:

160 Elinvoimajohtajan rekrytointi (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
161 Etelä-Karjalan liiton organisaation uudistaminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
162 Ohjelmajohtajan irtisanoutumisilmoitus (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
163 Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 päivitys (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
164 Jäsenkuntien maksuosuudet 2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
165 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2024 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
166 Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Esiselvitys Etelä-Karjalan yritysten muotoiluosaamisen kehittämiseksi (Diaari AKKE2023_009) (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
167 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
168 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
169 Etelä-Karjalan liiton riskianalyysi vuodelle 2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
170 Etelä-Karjalan edustajat Etelä-Suomen alueellisessa liikuntaneuvostossa (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
171 Etelä-Karjalan liiton edustaja Kotkaniemi-säätiön hallituksessa (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
172 Viranhaltijapäätökset 17.10.-13.11.2023 (Merkittiin tiedoksi)
175 Seuraava kokous (Seuraava kokous ma 11.12.2023 klo 8.30 Imatran kaupungintalolla, kokoustila Vallinkoski)
177 Aluekehittämispäätös 2024-2027 Etelä-Karjalan liiton kommentti (Merkittiin tiedoksi)
178 Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 10/2023 (Merkittiin tiedoksi)
179 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajiston valinta (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)