Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 19.6.2023

Maakuntahallituksen kokous 19.6.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous järjestettiin 19.6. klo 8:30 Imatran kaupungin valtuustosalissa. Kokouksen päätöstiedot julkaistiin tällä sivulla heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista

Päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Maakuntajohtaja kävi läpi Etelä-Karjalan liiton ajankohtaisia asioita. Keskiössä oli uuden hallitusohjelman sisällön peilaaminen Etelä-Karjalan maakunnan osalta.)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, täytäntöönpano (Maakuntahallitus päätti panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen 13.12.2021 (§ 39) Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta.)
Etelä-Karjalan liiton tiedonhallintamalli (Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan liiton tiedonhallintamallin.)
Oikaisuvaatimus EKO2021_003 Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty maksatuspäätökseen ajalta 1.7.2022-31.12.2022 (Maakuntahallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen esityksen mukaisesti.)
Viranhaltijapäätökset 16.5.-12.6.2023 (Merkittiin tiedoksi ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta.)

Tiedoksi asiat (Merkittiin tiedoksi tulevia päätapahtumia/tilaisuuksia.)

Muut asiat (Ei ollut)
Seuraava kokous (Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 28.8.2023 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.)

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. +358 40 1390175