Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokoustiedot 19.2.2018

Maakuntahallituksen kokoustiedot 19.2.2018

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 19.2.2018 Lappeenrannassa. Kokouksessa ovat esillä mm. vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuosiksi 2018–2021 laadittu innovaatiostrategia. Kaikki kokouksen esityslistalla olleet päätökset menivät listan mukaisesti.

Kokouksen esityslista

Kokouksessa käsiteltävät asiat lyhyesti: 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (tiedoksi)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (tiedoksi)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus(hyväksyttiin listan mukaisesti)
Etelä-Karjalan Innovaatiostrategian 2018-2021 (hyväksyttiin listan mukaisesti, katso erillinen tiedote)
Jäsenmuutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon (hyväksyttiin listan mukaisesti)
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman seurantakomitean varajäsenen nimeäminen (hyväksyttiin listan mukaisesti, varajäseneksi nimettiin Suna Kymäläinen )
Etelä-Karjalan kehittämisrahastoa koskevien rahoitusehtojen tarkennus (hyväksyttiin listan mukaisesti)
Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa -ESR-hanke (hyväksyttiin listan mukaisesti)
Viranhaltijapäätökset (tiedoksi)
Tiedoksi asiat
Seuraava kokous (hyväksyttiin listan mukaisesti)