Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokoustiedot 12.12.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedot 12.12.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui Lappeenrannassa 12.2.2022 vuoden viimeiseen kokoukseen. Kokouksen päätöstiedot on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen jälkeen.

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä.

Maakuntahallituksen päätökset lyhyesti ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan liikennejärjestelmä – tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus ja ohjausryhmän täydentäminen (Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. ohjausryhmää täydennetään esityksen mukaisesti.)
Rahoituspäätös Lentoreitin turvaaminen LPP (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2023 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Pöytäkirjojen nähtävilläpito 2023 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 10/2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Viranhaltijapäätökset 8.11.-2.12.2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)

Lisätietoja: Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen,
[email protected]; puh. +358 40 139 0175