Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 11.12.2023

Maakuntahallituksen kokous 11.12.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin 11.12..2023 klo 8.30 Imatran kaupungintalolla, kokoustila Vallinkoskessa.

Kokouksen esityslista

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen kokouksen 11.12.2023 keskeiset päätökset:

184 Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Merkittiin tiedoksi ja päätettiin pyytää ympäristöministeriöltä lausunnon kansallispuistohankkeen etenemismahdollisuuksista.)
185 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032 (Hyväksyttiin tarkennuksin)
186 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)
187 Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta TKI & TKI – Työtä, kuntoa, intoa & tutkimusta, kehitystä, innovaatioita (Diaari AKKE2023_011) (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
188 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
189 Pöytäkirjojen nähtävilläpito 2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
190 Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutos (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
191 Nimeäminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
192 Edustajan nimeäminen Saimaan ammattiopisto Sampon neuvottelukuntaan (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
193 Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristön edustajan nimeäminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
194 Viranhaltijapäätökset 14.11.-4.12.2023 (Merkittiin tiedoksi ja päätettiin olla käyttämättä otto-oikeutta)
195 Tiedoksi asiat (ei ollut)
196 Muut asiat (ei ollut)
197 Seuraava kokous (Päätettiin pitää seuraava maakuntahallituksen kokous maanantaina 29.1.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikossa.)