Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 8.5.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 8.5.2023

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 8.5.2023 LUT-yliopistolla. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle heti kokouksen jälkeen.

Kokouksen esityslista (avautuu uudelle välilehdelle)

Linkit esityslistan asiakohtiin ja päätökset lyhyesti

Linkit avautuvat klikattaessa uusille välilehdille.

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus.)
AURA-ohjelman 2021–2027 EAKR-rahaston tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
AURA-ohjelman 2021–2027 ESR+-rahaston tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
AURA-ohjelman 2021–2027 JTF-rahaston tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi JTF-ohjelman ja hakujen tilannekatsaus sekä hyväksyttiin alueellisen valintaperusteen käyttäminen hakuilmoituksissa.)
Maaseuturahoituksen tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi maaseuturahoituksen tilannekatsaus.)
Kaakkois-Suomen maaseutujaoston perustaminen vuosille 2023–2027 (Maakunnan yhteistyöryhmä asetti Kaakkois-Suomen maaseutujaoston rahoituskaudelle 2023–2027 sekä nimesi jaostoon esitetyt organisaatiotahot ja varaorganisaatiotahot.)
Muut asiat (Keskusteltiin Etelä-Karjalan vaikuttamisesta hallitusohjelmaneuvotteluihin.)
Seuraava kokous (Vuoden 2023 kokousten ajankohdiksi on aiemmin sovittu ma 4.9. ja ma 4.12.2023. Merkittiin kokousajat tiedoksi.)

Lisätietoja kokouksesta voit kysyä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriltä, aluekehitysasiantuntija Heli Gyntheriltä, p. 040 485 5109[email protected]