Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 6.2.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 6.2.2023

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 6.2.2023 Teamsin välityksellä. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle.

Kokouksen esityslista (avautuu uudelle välilehdelle)

Linkit esityslistan asiakohtiin ja päätökset lyhyesti

Linkit avautuvat klikattaessa uusille välilehdille.

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)
Maakunnan yhteistyöryhmän pysyvän asiantuntijan muutos (Maakunnan yhteistyöryhmä kutsuu yhteistyöryhmän pysyväksi asiantuntijaksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustajana vaikuttavuus- ja tietojohtaja Juuso Tammisen ja hänen varahenkilökseen strategia- ja hallintojohtaja Kaisa Heinon.)
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys (Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi päivitetyn työjärjestyksen ja esittää sen maakuntahallituksen vahvistettavaksi.)
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus.)
REACT-EU-EAKR-hakemus 311844: Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä (Hanke esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton ylimaakunnallisesta kehyksestä rahoittajan arvioinnissa esitetyin perusteluin.)
REACT-EU-EAKR-hakemus 311846: Vetyä, virtaa Kaakkoon (Hanke esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton ylimaakunnallisesta kehyksestä rahoittajan arvioinnissa esitetyin perusteluin.)
REACT-EU-EAKR-hakemus 311848: Vetyä, virtaa Kaakkoon – mallinnuksesta markkinoihin (Hanke esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton ylimaakunnallisesta kehyksestä rahoittajan arvioinnissa esitetyin perusteluin.)
REACT-EU-EAKR-hakemus 311851: Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali (Hanke esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton ylimaakunnallisesta kehyksestä rahoittajan arvioinnissa esittämin perusteluin.)
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) 2021–2027 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus.)
Maaseutuohjelman tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi maaseutuohjelman tilannekatsaus.)
Etelä-Karjalan tavoitteet hallitusohjelmakaudelle 2023–2027 (Merkitään tiedoksi.)
Muut asiat (Etelä-Karjalan liitto järjestää 21.2. Hankeapaja-tilaisuuden, jossa on tarjolla apuja hankeideoiden toteutukseen sekä lisätietoa eri rahoituskanavista. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi sisältää esityksen siitä, että alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen siirretään 16,1 milj. euron valtuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muiden koheesiopolitiikan ohjelmien momentilta.)
Seuraava kokous (Vuoden 2023 kokousten tuleviksi ajankohdiksi on aiemmin sovittu ma 8.5., ma 4.9. ja ma 4.12.2023. Merkittiin kokousajat tiedoksi.)

Lisätietoja kokouksesta voit kysyä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriltä, aluekehitysasiantuntija Heli Gyntheriltä, p. +358 40 485 5109[email protected]