Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 4.12.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 4.12.2023

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin 4.12.2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tiloissa Lappeenrannassa.

Kokouksen päätöstiedot on julkaistu lyhyesti tällä sivulla kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista (aukeaa uudelle välilehdelle)

Kokouksen avaus (Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja avasi kokouksen.)
Läsnäolijoiden toteaminen (Todettiin läsnäolijat.)
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.)
Pöytäkirjan tarkastajien valinta (Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Mäkelä ja Jyrki Pitkänen.)
Esityslistan hyväksyminen (Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.)
Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenmuutos (Nimettiin Etelä-Karjalan liiton edustajana maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäseneksi elinvoimajohtaja Kirsi Vainio.)
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus.)
AURA-ohjelman 2021–2027 EAKR-rahaston tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
AURA-ohjelman 2021–2027 ESR+ rahaston tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Suomen ESR+ hakuaikataulut ja hakujen painopisteet 2024 (Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi hakuaikataulut ja hakujen painopisteet.)
AURA-ohjelman 2021–2027 JTF-rahaston tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
JTF-hankehakemus 901736 Rasilanrannan kehittämishanke (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista.)
Maaseuturahoituksen tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategia 2024–2027 ja tulossopimusesitys (Maakunnan yhteistyöryhmä kävi keskustelua strategiasta ja tulossopimusesityksestä.)
Seuraava kokous (Vuoden 2024 kokouspäivät ovat 5.2., 6.5., 2.9. ja 2.12. klo 9.30–11.30.)
Muut asiat (Todettiin, että Central Baltic -ohjelmaan on tulossa EU:n ulkoraja-alueille kohdennettu haku. LABlanssi- ja HAVUJA-hankkeiden toimijat esittelivät maakunnan yhteistyöryhmälle tammikuussa käynnistyneitä hyvinvointiteeman ESR+ rahoitteisia hankkeita.)
Maakunnan yhteistyöryhmän asiantuntijajäsenen muutos (Nimettiin yhteistyöryhmän asiantuntijajäseneksi Ville Kuusela ja hänen varahenkilökseen Antti Waris.)
Kokouksen päättäminen (Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja päätti kokouksen.)

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heli Gynther, [email protected], 040 485 5109