Valikko Sulje

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 13.6.2022

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 13.6.2022 etäyhteyksillä. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle.

Kokouksen esityslista (avautuu uudelle välilehdelle)

Kokouksen asialistaa ja linkit asiakohtiin

Linkit avautuvat klikattaessa uusille välilehdille.

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)

Maakunnan yhteistyöryhmän pysyvän asiantuntijan muutos (Nimettiin maakunnan yhteistyöryhmän pysyväksi asiantuntijajäseneksi Tea Laitimo ja hänen varahenkilökseen Matias Hilden.)

Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus.)

REACT-EU-EAKR-HAKEMUS 311688: Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) (Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi rahoittajan arvioinnissa esitetyin perusteluin.)

Mahdollinen REACT-EU-lisärahoitus ja sen avaaminen hakuun (Maakunnan yhteistyöryhmä valtuutti Etelä-Karjalan liiton avaamaan React-EU rahoitushaun toimintalinjaan 8 React-EU:n EAKR-toimenpiteet elokuussa 2022 edellyttäen, että Etelä-Karjalan liitto saa myöntövaltuuteen lisärahoitusta. Haussa haetaan hankkeita erityistavoitteeseen 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Haun painotuksena on React-EU:n mukaisesti edistää koronakriisistä toipumista, kansainvälistymistä ja tki-toimintoja sekä vahvistaa alueen yrityksiä ja organisaatioita uudistamaan ja kehittämään toimintaansa elpymisvaiheessa.)

Maaseutuohjelman tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi maaseutuohjelman tilannekatsaus.)

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) 2021–2027 tilannekatsaus (Merkitään tiedoksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus.)

Etelä-Suomen AURA-viestintäsuunnitelma sekä Etelä-Karjalan liiton ja Hämeen ELY-keskuksen AURA-viestinnän vuosisuunnitelmat (Merkittiin tiedoksi Etelä-Suomen AURA-viestintäsuunnitelma sekä Etelä-Karjalan liiton ja Hämeen ELY-keskuksen AURA-viestinnän vuosisuunnitelmat.)

Seuraava kokous (Päätettiin pitää seuraava kokous 12.9. klo 9.30.)

Muut asiat (Maakuntajohtaja Satu Sikanen esitti tilannekatsauksen Etelä-Karjalan ajankohtaisista haasteista sekä ehdotuksia itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.)

Lisätietoja kokouksesta voi kysyä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriltä, aluekehitysasiantuntija Heli Gyntheriltä, p. +358 40 485 5109, heli.gynther@ekarjala.fi