Etelä-Karjalan liittoLähtölaukaus kevään elintarvikekilpailutuksiin 16.1.2024

Lähtölaukaus kevään elintarvikekilpailutuksiin 16.1.2024

Kaksi mansikkaa pöydällä.

Lähiruoka julkisissa hankinnoissa –tapahtuma 16.1.2024 (https://tilaisuudet.proagria.fi/lahiruokajulkisissahankinnoissa) on lähtölaukaus kevään elintarvikekilpailutuksiin. Tilaisuuden järjestää Etelä-Karjalan liiton Startti turpeesta tulevaan -hanke ja ProAgrian Uudet askeleet elintarvikealalla -hanke yhdessä Lappeenrannan kaupungin hankintapalveluiden kanssa. Tilaisuudessa asiaa puidaan monesta eri näkökulmasta. Pyrkimyksenä on sovittaa yhteen niin julkisen sektorin kuin yritystenkin toiveita julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyen. Mukaan toivotaan yrittäjiä niin maataloustuottajien kuin elintarvikejalostajienkin joukoista.

Ruoka ja ruoantuotanto ovat avainasemassa monien nykypäivän haasteiden ratkaisemisessa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa/sopeutumisessa, huoltovarmuusasioissa tai maaseutualueiden elinvoiman säilyttämisessä. Etelä-Karjalan liitto haluaa olla tukemassa alueemme elinvoimaa ja parhaimmillaan julkiset hankinnat tukevat paikallista ruoantuotantoa ja sitä kautta elinvoimaisuutta ja vastuullisuutta. Tämä on myös Lappeenrannan kaupungin strategiassa ja hankintapalvelujen tavoitteena. Julkisia hankintoja valmistellaan ja kilpailutetaan avoimesti ja niihin pyritään mahdollistamaan pk -yritysten osallistuminen. 

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut kilpailuttaa tulevana keväänä elintarvikehankinnat sopimuskaudelle 2024–2028. Kilpailutukset koskevat seuraavia elintarvikkeita:
– Teolliset elintarvikkeet (ns. suuret kohteet)
– Teolliset elintarvikkeet (ns. pienet kohteet)
– Leipomotuotteet
– Tuoretuotteet
– Pakasteet
– Tuore, käsitelty ja jatkojalostettu kala

Elintarvikehankinnoista mahdollisesti pidettävät markkinavuoropuhelut aloitetaan helmi-maaliskuussa ja mukaan toivotaan myös uusia yrityksiä. Julkinen sektori on merkittävä mahdollisuus paikallisille elintarvikealan yrityksille, sillä Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut yhteishankintayksikkönä kilpailuttaa yhteishankintaan mukaan ilmoittautuneille Etelä-Karjalan alueen kunnille ja julkisella sektorilla toimiville organisaatioille elintarvikkeet, joita ostetaan vuosittain suunnilleen noin 6M€:n edestä. Lähituottajia sekä lähialueen elintarvikealan yrityksiä on mukana etenkin leipomotuotteiden ja tuoretuotteiden sopimuksissa, mutta kilpailutuksiin toivotaan mukaan enemmänkin paikallisia toimijoita.

Lisätietoja tapahtumasta:                                                          Lisätietoja julkisista hankinnoista:
Noora Harju                                                                              Jenny Jauho
Etelä-Karjalan liitto                                                                    Lappeenrannan kaupunki 
Puh. 040 632 6789                                                                     puh.0406830646
Sähköposti: [email protected]                                        [email protected]