Valikko Sulje

Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman julkinen kuuleminen

Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 Ohjelman valmistelu on edennyt julkisen kuulemisen vaiheeseen. Ohjelman hallintoviranominen, Etelä-Karjalan liitto, pyytää palautetta seuraaviin ohjelmointikomitean hyväksymiin asiakirjaluonnoksiin:

  • Ohjelma-asiakirja kappaleet 1-2 ja 5
  • Ohjelma-asiakirjan liitteet 1-5
  • Ympäristövaikutusten arvioinnin raportit

Julkinen kuuleminen sulkeutuu 24.9.2021. Palaute kootaan, analysoidaan ja toimitetaan ohjelmointikomitealle, ja se otetaan huomioon ohjelmaa viimeisteltäessä. Julkaisemme yhteenvedon palautteissa annetuista numeroarvioista myös ohjelman kotisivulle. Julkiseen kuulemiseen voivat osallistua kaikki tulevan ohjelman sisällöistä ja toimeenpanosta kiinnostuneet, ohjelman kumppanit ja sidosryhmien edustajat sekä yksityishenkilöt. Julkisen kuulemisen asiakirjat ja sähköinen palautelomake julkaistaan englanniksi, suomeksi ja venäjäksi (linkit alla).

Lisätietoa kuulemisesta Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 Ohjelman sivulla suomeksi

Lisätietoa kuulemisesta englanniksi: The public hearing for the South-East Finland – Russia 2021-2027 Programme

Lisätietoa kuulemisesta venäjäksi: Общественные слушания по программе Россия – Юго-Восточная Финляндия 2021-2027