Etelä-Karjalan liittoItä-Suomen ilmastokonferenssi Joensuussa 15.2.2024

Itä-Suomen ilmastokonferenssi Joensuussa 15.2.2024

Luminen kuusenoksa.

Tervetuloa Itä-Suomen ilmastokonferenssiin Joensuuhun 15.2.2024! Laita tapahtuma kalenteriisi ja ilmoittaudu 31.1.2024 mennessä mukaan maakuntien liittojen ja ELY-keskusten yhdessä järjestämään tilaisuuteen.

Joensuun Kimmeliin kutsutaan 15.2.2024 itäisen Suomen ilmastoasioista kiinnostuneita ja niiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Itä-Suomen ilmastokonferenssissa kuullaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen parhaita käytäntöjä, jaetaan hyviä kokemuksia sekä pohditaan uusia avauksia yhteistyölle. Ilmastokonferenssi järjestetään jo toista kertaa. Ensimmäinen pidettiin 15.2.2023 Savonlinnassa. 

Ilmastokonferenssin pääpuhujana on Helsingin ympäristöekonomian emeritusprofessori Markku Ollikainen, joka on toiminut Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana vuosina 2014–2023.  Seuraavassa joitakin tärkeitä kysymyksiä, joita Markku nostaa keskusteluun: 

  • Mitä Dubaissa saavutettu edistys tarkoittaa käytännön ilmastotyölle Suomessa ja muualla? 
  • Tuuli- ja aurinkovoima sekä vety – millaiselta näyttää vihreän siirtymän tulevaisuus Suomessa? 
  • Millaisin keinoin Suomen metsä- ja maankäyttösektorin hiilinielut saadaan nousuun?
  • Miten yhteensovitamme ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikkaa? 

Ilmastotyössä kunnat ovat avainasemassa

Kunnissa tehdään ansiokasta ilmastotyötä eri puolilla Suomea. Itäisen Suomen ilmastotoimista innostavia esimerkkejä tulevat konferenssiin kertomaan Lappeenrannan ja Kuopion kaupungit sekä Joroisten kunta. 

Aurinkovoimaa itäiseen Suomeen

Koska itäiseen Suomeen ei voida rakentaa tuulivoimaa yhtä paljon kuin läntiseen Suomeen, on alueelle viriämässä runsaasti aurinkovoimalahankkeita. Millaisia kaavoituksen ja lupamenettelyn haasteita aurinkovoimalat tuovat alueidenkäyttöön? Ympäristöministeriön edustaja kertoo kohta valmistuvasta uudesta oppaasta ja ajankohtaisista aurinkovoimakysymyksistä.

Valtakunnallista tukea ilmastotyöhön

Valtakunnallisen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen perustetun ilmastoyksikön edustajat kertovat, millaista tukea ilmastoyksikkö voi tarjota Itä-Suomen kunnille ja alueille ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja maankäyttösektorin ilmastotyössä.

Vihreää siirtymää ja FINSCAPES

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustaja nostaa esiin vihreän siirtymän yhteyksiä ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon.

FINSCAPES-hankkeessa luodaan skenaarioita ilmastonmuutostutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Luonnonvarakeskuksen edustaja esittelee skenaarioita, joissa kuvataan yhteiskunnan, talouden ja ilmaston vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Ilmoittaudu mukaan, tavataan Joensuussa!

Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etänä.

Linkit 

Lisätietoja 
Mari Matikainen
ilmastoasiantuntija
[email protected]
p. 040 661 0743

Itä-Suomen ilmastokonferenssin logo.