Etelä-Karjalan liittoHaemme yhteyspäällikköä

Haemme yhteyspäällikköä

Etelä-Karjalan liiton henkilöstöä sateenvarjojen kanssa hyppäämässä ilmaan lumisessa talvimaisemassa.

Etelä-Karjala on yksi Euroopan kiinnostavimpia alueita EU:n ja NATOn itärajalla. Suomella pitää olla paitsi vahva itäraja myös vahva rajaseutu, jonka kehitys rakentuu muun muassa korkean osaamisen, monipuolisen yritystoiminnan ja uudistuvan teollisuuden ympärille.

Aluekehitysviranomaisena ja maakunnan edunvalvojana Etelä-Karjalan liitto tekee strategiansa mukaisesti kestävää ja vaikuttavaa elinvoimatyötä. Luomme yhdessä maakunnan suunnan.

Haemme dynaamiseen joukkueeseemme

yhteyspäällikköä

tekemään Etelä-Karjalan edunvalvontaa ja tukemaan kuntayhteistyötä.

Yhteyspäällikkönä toimit aktiivisesti maakunnan sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttaen eri sektoreiden politiikkatoimiin sekä Etelä-Karjalan mainetyöhön. Edistät Etelä-Karjalan edunvalvontatavoitteita, joilla vahvistetaan maakunnan ja sen kuntien elinvoimaa sekä yritysten kasvua tukevaa toimintaympäristöä.

Yhteyspäällikkönä työskentelet tiiviisti Etelä-Karjalan liiton henkilöstön ja luottamushenkilöiden lisäksi kansanedustajien, kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Keskeisiä edunvalvonnan teemoja ovat muun muassa saavutettavuus, vihreää siirtymää ja matkailua tukevat investoinnit, alueen yritysten tarpeita palvelevat koulutusratkaisut ja muut julkiset palvelut sekä aluekehittämisen rahoitus. Vastaat Etelä-Karjalan edunvalvontasuunnitelman valmistelusta, osallistut sen toimeenpanoon sekä koordinoit monialaisia edunvalvonnan tiimejä Etelä-Karjalan liiton sisällä ja sidosryhmien keskuudessa.

Työssäsi haet tietoa, kirjoitat edunvalvonta-aineistoja, valmistelet päätösesityksiä, toimit sujuvasti mediayhteistyössä ja esiinnyt tilaisuuksissa. Omaksut laajoista asiakokonaisuuksista olennaisen ja tartut toimeen ripeästi ja ennakkoluulottomasti. Erinomaisilla yhteistyö- ja viestintätaidoilla toimit kokoavana voimana ja esiinnyt vakuuttavasti.

Kelpoisuusehtoina tehtävään ovat korkeakoulututkinto, aiempi kokemus monipuolisesta edunvalvonnasta ja hyvät viestintä- ja esiintymistaidot suomeksi ja englanniksi. Tehtävässä menestymistä edesauttavat valmiit verkostot etenkin kansallisella tasolla sekä kunta- ja valtionhallinnon ja Euroopan unionin rakenteiden tuntemus.

Tehtävä sijoittuu Etelä-Karjalan liitossa elinvoimapalveluiden yksikköön elinvoimajohtajan alaisuuteen. Yhteyspäällikkö kuuluu asiantuntijana Etelä-Karjalan liiton johtoryhmään.

Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Yhteyspäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4 546,05 euroa/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella kokemuslisää sekä työnsuorituksen arviointiin pohjautuvaa henkilökohtaista lisää Etelä-Karjalan liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti. Koeaika tehtävässä on kuusi (6) kuukautta. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan kevään 2024 aikana.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen [email protected] maanantaihin 26.2.2024 kello 15 mennessä. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Yhteyspäällikkö”.

Lisätietoja:

Tule mukaan uusinajattelijoiden joukkoon muuttamaan tarinan suunta!