Etelä-Karjalan liittoHaemme elinvoimajohtajaa

Haemme elinvoimajohtajaa

Break dance -tanssija ja teksti "Uusinajattelijoiden maakunta".

Meillä Etelä-Karjalassa on totuttu uskaltamaan ja tekemään asioita uusilla tavoilla. Yliopisto, innovaatiot, globaalit yritykset, Saimaan alueen matkailuelinkeino – kaikki se kertoo tarinaa maakunnan elinvoimasta, yritteliäisyydestä, muutosmyönteisyydestä ja me-hengestä.

Me Etelä-Karjalan liitossa saamme vaikuttaa tarinan suuntaan. Toimimme maakunnan kokoavana voimana rohkeasti ja kestävästi yli rajojen.  

Etelä-Karjalan liitto hakee vakituiseen virkasuhteeseen

Elinvoimajohtajaa

Elinvoimajohtajana johdat laaja-alaista, kestävää ja vaikuttavaa elinvoimatyötä. Toimit esihenkilönä noin 15 asiantuntijalle ja mahdollistat heidän onnistumistaan yksikön tehtävissä, joihin kuuluvat muun muassa maakuntakaavoitus ja maakuntaohjelmatyö, EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus sekä liikenne-, ympäristö-, kulttuuri- ja kansainväliset asiat. Elinvoimajohtajana toimit myös maakuntajohtajan varahenkilönä ja Etelä-Karjalan liiton johtoryhmän jäsenenä.

Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen ja hyvä englannin kielen taito, kokemus menestyksellä hoidetuista johtamis- ja elinvoiman kehittämistehtävistä sekä perehtyneisyys maakunnan liittojen tehtäväkenttään.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää paineensietokykyä sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Elinvoimajohtajan tehtäväkohtainen palkka on 6383 euroa/kk. Lisäksi maksetaan kokemuslisää KVTES:n mukaisesti. Muu mahdollinen henkilökohtainen lisä määräytyy Etelä-Karjalan liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Rekrytoinnissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Elinvoimajohtajan virka täytetään sopimuksen mukaan. Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen [email protected] 16.10.2023 kello 16 mennessä. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Elinvoimajohtaja”. Rekrytointia koskevat päätökset annetaan tiedoksi sähköisenä viestinä, mikäli hakija ei sitä kiellä.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Satu Sikanen, puh. + 358 400 661318
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra, puh. + 358 400 515 066