Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan virkistysalue- ja kansallispuistoselvityshankkeelle rahoitusta

Etelä-Karjalan virkistysalue- ja kansallispuistoselvityshankkeelle rahoitusta

Metsäinen männikkömaisema

Etelä-Karjalan liitto on saanut Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta Etelä-Karjalan virkistys- ja kansallispuistoselvityshankkeelle. Hanke koostuu kahdesta eri selvityksestä. Molemmat selvitykset ovat käynnistyneet kesäkuussa 2023 ja valmistuvat lokakuun 2023 loppuun mennessä. Selvitystöitä laaditaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Etelä-Karjalan virkistysalueselvityksen tavoitteena on selvittää maakunnan virkistysalueiden, -reittien ja -kohteiden nykytilanne sekä niiden kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Selvitystyö palvelee alueen kuntia sekä toimijoita matkailun ja virkistyksen kehittämis- ja suunnittelutyössä. Selvitystyön toteuttaa projektiasiantuntija Sanna Leppänen Etelä-Karjalan liitosta.

Osana virkistysalueselvitystä toteutetaan käyttäjäkysely, johon pääsee vastaamaan oheisen linkin kautta.

Vastausaikaa Etelä-Karjalan virkistysalueselvityksen kyselyssä on 31.8.2023 saakka.


Haarikko-Saarijärven kansallispuiston perustamisedellytysselvityksen tarkoituksena on tarkastella Haarikon alueen ja siihen mahdollisesti kytkeytyvien alueiden edellytyksiä kansallispuistoksi. Selvitystyössä tuotettu tieto tukee myöhempää päätöksentekoa ja linjauksia. Selvitystyön toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy. Selvityksen rahoitukseen on osallistunut Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Osana kansallispuiston perustamisedellytysselvitystä toteutetaan asukkaille ja yrittäjille suunnattu kysely, johon pääsee vastaamaan oheisen linkin kautta.

Lisäksi toteutetaan erillinen, matkailijoille suunnattu kysely, johon pääsee vastaamaan alla oheisen linkin kautta.

Vastausaikaa Haarikko-Saarijärven kansallispuistoa koskeviin kyselyihin on 4.8.2023 saakka.


Selvityshankkeen rahoittaja: Etelä-Karjalan liitto (AKKE-rahoitus).

Lisätietoja

Etelä-Karjalan virkistysalueselvityksen toteutus: Sanna Leppänen Etelä-Karjalan liitto, [email protected]

Kansallispuiston perustamisedellytysselvitys: Vera Hirvonen FCG Oy, [email protected]

Hankkeen yhteyshenkilö: Laura Blomqvist Etelä-Karjalan liitto (1.8.2023 alkaen), [email protected]