Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025 ja sen ympäristöselostus nähtävillä 1.–30.9.2023

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025 ja sen ympäristöselostus nähtävillä 1.–30.9.2023

Aluekehittämisen toimintaympäristöön 2022 vaikuttaneet oleelliset muutokset laittoivat Etelä-Karjalassa liikkeelle maakuntaohjelman päivittämisen.

Maakuntaohjelma on lakisääteinen, laajassa yhteistyössä valmisteltava strategiadokumentti. Sen avaaminen kesken kauden on harvinaista. Käsillä olevassa tilanteessa Etelä-Karjalan maakuntahallitus kuitenkin päätti käynnistää ohjelman päivityksen niiltä osin, missä olosuhteet ovat olennaisesti ja ohjelmakauden kannalta peruuttamattomasti muuttuneet.

Liikennejärjestelmän osalta päivitystarvetta on koitunut Saimaan kanavan ja muun Venäjän rajalogistiikan vuoksi. Tilanteen muutos lisää painetta Suomen puoleisella osuudella liittyen mm. teollisuuden logistiikkaan. Venäjä-yhteistyö on aiemmin ollut yksi alueellisista erityispiirteistämme, mutta yhteiskehittäminen on Ukrainan sodan seurausvaikutuksena pysähtynyt toistaiseksi. Pitkäaikainen rajaohjelmayhteistyö EU:n ja Venäjän välillä on niin ikään katkennut.

Maakuntaohjelmaan tehdyt muutokset on kohdennettu lähinnä edellä mainittuja asioita käsitteleviin kirjauksiin. Ohjelmakauden ollessa puolivälissä muilta osin kirjaukset on säilytetty ennallaan ja katseet suuntautuvat jo tulevan ohjelman valmisteluun. Päivitys on laadittu Etelä-Karjalan liitossa monialaisessa yhteistyössä. Sidosryhmiä pyydetään tutustumaan tehtyihin muutoksiin ja halutessaan antamaan vastineensa lausuntopalvelussa tai teknisten ongelmien sattuessa osoitteeseen [email protected].

Lausuntopyynnöllä on kolme liitettä: muutettu Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025 ja sen ympäristöselostus sekä kuvaus siitä, mihin osiin päivitys etupäässä kohdentuu. Lausunnonantajia pyydetään kommentoimaan ainoastaan muutettuja kohtia, jotka on erikseen merkitty tekstiin.

Lisätietoja antaa aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri [email protected] tai 040 6315970.