Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 9.8.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Toimikauttaan päättävä Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui Lappeenrannassa 9.8.2021 viimeiseen kokoukseensa. Uuden maakuntahallituksen toimikausi alkaa uuden maakuntavaltuuston kokoonnuttua.

Maakuntahallituksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen asiakohdat ja päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi)
Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Tarkastuslautakunnan jäsenten, varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamo, kaavaehdotuksen nähtävilläolo (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Palkkausjärjestelmän uudistaminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2021 tilinpäätösennuste (Merkittiin tiedoksi.)
Viranhaltijapäätökset (Merkittiin tiedoksi.)
Tiedoksi asiat (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Merkittiin tiedoksi.)

Kokouksen päätökset on kirjattu tälle sivulle lyhyesti mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Lisätietoja: maakuntahallituksen sihteeri, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen, p: 040 682 5819