Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 21.5.2018

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 21.5.2018

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 21.5.2018 Kehruuhuoneella, Lappeenrannassa. Kokouksessa oli päätettävänä mm. useiden EAKR-hankkeiden rahoituksia. Kokouksen jälkeen iltapäivällä järjestettiin Kehruuhuoneella Suomen Kuntaliiton ja Etelä-Karjalan liiton yhteinen maakuntatilaisuus.

Maakuntahallituksen pöytäkirja.

Kokouksen asialista ja päätökset lyhyesti: 

Edellisen kokouksen pöytäkirja (tiedoksi)

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (tiedoksi)
Maakuntavaalilautakunnan nimeäminen (hyväksyttiin esityksen mukaan)
Eron myöntäminen Juha Kemppiselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä (hyväksyttiin esityksen mukaan)
Etelä-Karjalan liiton osallistuminen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkostoyhteistyöhön (hyväksyttiin esityksen mukaan)
Etelä-Karjalan maakuntahistorian kustantajan valitseminen (hyväksyttiin esityksen mukaan)

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous Rovaniemellä 30.-31.8.2018 (tiedoksi)
Viranhaltijapäätökset (tiedoksi)
Seuraava kokous (11.6. valtuuston kokouksen yhteydessä)

Myönteiset päätösesitykset EAKR-projektien rahoittamisesta:

KUPARI – Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin” (myönteinen päätös esityksen mukaan)
PURASU – Purusta arvoa Suomelle” (myönteinen päätös esityksen mukaan)
Public-Private partnership kiinteistöjen energiantehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa” (myönteinen päätös esityksen mukaan)

AMP – innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu” (myönteinen päätös esityksen mukaan)
Sähkömetanolia energiatehokkaasti” (myönteinen päätös esityksen mukaan)

Amber-Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella” (myönteinen päätös esityksen mukaan)
Green Campus Open Etelä-Karjala” (myönteinen päätös esityksen mukaan)

Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke)”(myönteinen päätös esityksen mukaan)
Greenreality-kodit ja -yritykset” (myönteinen päätös esityksen mukaan)

Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) (myönteinen päätös esityksen mukaan)
Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) – investointi (myönteinen päätös esityksen mukaan)

Kielteiset päätösesitykset EAKR-projektien rahoittamisesta:

”Muovien palauttaminen jätevirroista teolliseen uusiokäyttöön (MUOPALUU) (kielteinen päätös esityksen mukaan)

”SUKKULA Sähkökinetiikkaan ja ultraääneen perustuva energiatehokas kuivausmenetelmä” (Kielteinen päätös esityksen mukaisesti)

”Kompakti sähköhydraulinen energiamuunnin energiatehokkaisiin työkoneisiin (ComEHEC)”(Kielteinen päätös esityksen mukaisesti  )
”LaMa-Investointi” (Kielteinen päätös esityksen mukaisesti)
”LaMa – Laserteknologian soveltaminen teollisuuden mikrotuotteiden massavalmistukseen” (Kielteinen päätös esityksen mukaisesti)

Maakuntahallituksen kokouksen päätöstiedot julkaistaan tällä sivulla lyhyesti mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.