Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 19.9.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 19.9.2022. Kokoustiedot on kirjattu lyhyesti tälle sivulle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan tarkastettuna asianhallintajärjestelmässä.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä.

Kokouksen asiakohdat ja päätökset lyhyesti:

Edellisen kokouksen pöytäkirja (merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Ohjausryhmään edustajien nimeäminen (Maakuntahallitus nimesi ohjausryhmään jäseniksi maakuntajohtaja Satu Sikasen ja elinvoimajohtaja Jami Holtarin, ohjausryhmän esittelijäksi aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalaisen ja sihteeriksi suunnittelija Maria Peuhkurin. Maakuntajohtaja Satu Sikanen valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi.)
Valtiosihteerityöryhmän esitys itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimista (Merkittiin tiedoksi.)
Viranhaltijapäätökset 23.8. – 12.9.2022 (Merkittiin tiedoksi)
Seuraava kokous pidetään 17.10.2022. (Hyväksyttiin listan mukaisesti.)

Lisälista:

Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 8/2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Ohjelmajohtajan irtisanoutuminen (Merkittiin tiedoksi.)
Johtavan asiantuntijan siirtäminen ohjelmajohtajan virkaan (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

Lisätietoja kokouksesta antaa kokouksen sihteeri Jami Holtari , p: + 358 400 551 435, [email protected]