Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoustiedot 31.5.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan MYR kokoontui etäyhteyksin 31.5.2021. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Kokous oli kunnallisvaalikauden viimeinen MYR-kokous. Seuraava MYR-kokous järjestetään syksyllä, kun uudet kunnanvaltuustot on valittu ja maakunnan luottamuselimet muodostettu.

Linkki kokouksen esityslistaan

MYR-kokouksen asialistaa, päätökset ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi)
Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa (Merkittiin tiedoksi)
Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpanon tilanne Etelä-Karjalassa (Merkittiin tiedoksi)
Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309817 DigiSaimaa (Päätettiin ehdotuksen mukaisesti)
Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309483 Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa (Päätettiin edhdotuksen mukaisesti)
Kielteinen päätös hankehakemuksesta 309488 Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA (Päätettiin ehdotuksen mukaisesti).
Etelä-Karjalan osallistumisen Etelä-Suomen syksyn 2021 rahoitushakuun (Päätettiin ehdotuksen mukaisesti)
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 valmistelutilanne (Merkittiin tiedoksi)
Maaseutuohjelman tilannekatsaus ja CAP27 valmistelu (Merkittiin tiedoksi)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025 valmistelu (merkittiin tiedoksi)
Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous (Päätettiin ehdotuksen mukaisesti)

Lisätietoja: kokouksen sihteeri, elinvoimajohtaja Jami Holtari,
+358 400 551435, jami.holtari@ekarjala.fi