Etelä-Karjalan liittoAvoin työpaikka: projektipäällikkö

Avoin työpaikka: projektipäällikkö

Etelä-Karjalan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Karjalan maakunnan yleisestä kehittämisestä ja edunvalvonnasta. Etelä-Karjalan liitto hakee nyt

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Maaseudun palvelupisteet -hankkeeseen. Hankeen aktiviteetit käynnistyvät 1.5.2020 ja hanke päättyy 31.10.2021. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta, raportoinnista ja hankehallinnosta yhdessä osatoteuttajien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa maaseutukuntien ja harvaan asuttujen alueiden pe­rus­pal­ve­lui­den säilymistä ja palveluiden saavutettavuutta alueiden vakituisille asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille. Hank­keen ideana on palveluiden tuottaminen uudenlaisen yh­teis­työn avulla, joka rakentuu vähittäiskauppojen, kuntien ja kolmannen sek­to­rin yhteistyölle. Palvelupiste on sekä fyysinen paikka, että uu­den­lai­nen tapa toimia. Hankkeessa pilotoidaan 3-4 palvelupistettä Ete­lä-Kar­ja­lan alueella.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielentaitoa. Omaat lisäksi hyvät vuorovaikutus-, organisointi- ja esiintymistaidot. Eduksi luemme kokemuksen projektityöskentelystä ja hankehallinnosta sekä maaseutukuntien ja harvaan asuttujen alueiden toimintaympäristön tuntemuksen.

Määräaikainen tehtävä täytetään 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on projektin alkuvaiheessa osa-aikainen. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Rekrytoinnissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 3544,65 euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella maksettavaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen [email protected] keskiviikkoon 18.3.2020 kello 16 mennessä. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Maaseudun palvelupisteet”.

Lisätietoja tehtävästä antavat: Etelä-Karjalan liiton hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, puh. 040 1390175 ja yhteyspäällikkö Johannes Moisio, puh. 0400 154382.

Lähipalvelupisteet hakuilmoitus.pdf


Rohkea ja yllättävä. Elävä ja kehittyvä. Rento ja kansainvälinen. Tervetuloa Etelä-Karjalaan, rouhean elämän ja maailmanluokan tietotaidon maailmankolkkaan. Täällä Saimaan rannoilla, kansainvälisen rajaseudun sykkeessä, on totuttu uskaltamaan ja tekemään asioita uusilla tavoilla. Yliopisto, innovaatiot, globaalit yritykset, Saimaan alueen kasvava matkailuelinkeino – kaikki tämä kertoo omaa tarinaansa maakuntamme elinvoimasta, yritteliäisyydestä, muutosmyönteisyydestä ja me-hengestä.

Olemme uusinajattelijoiden maakunta, jossa on helppo olla ja rakentaa luovaa ja rohkeaa huomista. Meillä jopa virkamiehet hymyilevät – ja viihtyvät! Yhdessä tekeminen, uskallus, kestävä kehitys ja asukkaiden elämänilo ovat arvoja, jotka ovat kaiken tekemisemme ytimessä.