Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 5.2.2024

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 5.2.2024

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin 5.2.2024 Kymenlaakson liiton tiloissa Kouvolassa. Molempien maakuntien yhteistyöryhmät pitivät kyseisenä päivänä lyhyet omat kokoukset, ja niiden jälkeen oli vuorossa yhteisseminaari.

Kokouksen päätöstiedot on julkaistu lyhyesti tällä sivulla kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista (aukeaa uudelle välilehdelle)

Kokouksen avaus (Maakunnan yhteistyöryhmän 2. varapuheenjohtaja avasi kokouksen.)
Läsnäolijoiden toteaminen (Todettiin läsnäolijat.)
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.)
Pöytäkirjan tarkastajien valinta (Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Visa Niittyniemi ja Jussi Kailasto.)
Esityslistan hyväksyminen (Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.)
Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)
Maakunnan yhteistyöryhmän kolmannen varapuheenjohtajan nimeäminen (Nimettiin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Tarja Vahtokari Akavasta.)
Tarkentavan alueellisen valintaperusteen käyttö kevään 2024 hauissa (Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Hämeen ELY-keskuksen EAKR alueellisten ympäristöhankkeiden sekä Etelä-Karjalan liiton JTF-hankehakujen sisällöt ja tarkentavan alueellisen valintaperusteen käytön niissä.)
Seuraava kokous (Merkittiin tiedoksi aiemmin päätetyt vuoden 2024 kokousajat: 6.5., 2.9. ja 2.12. klo 9.30-11.30.)
Muut asiat (Ei muita asioita)
Kokouksen päättäminen (Maakunnan yhteistyöryhmän 2. varapuheenjohtaja päätti kokouksen.)

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heli Gynther, [email protected], 040 485 5109