Valikko Sulje

Maaseutu

SARURE – Save Rural Retail

SARURE hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden vähittäiskaupan elinvoiman lisäämiseksi. Etenkin päivittäistavarakaupoilla on maaseudulla merkitys peruspalveluiden tarjoajina alueiden asukkaille, mutta myös vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palvelutarpeiden täyttäjinä. Palveluiden saatavuus luo edellytyksiä asumiseen kasvukeskusten ulkopuolella sekä tarjoaa alustan muunlaisen maaseutua elävöittävän toiminnan syntymiselle. Etelä-Karjalan liitto toimii osatoteuttajana kansainvälisessä hankkeessa, jonka rahoittajana toimii Interreg Europe ja jonka toteutusaika on 2018 – 2022.

Maaseudun palvelupisteet

Maaseudun palvelupisteet -hankkeessa testataan palveluiden tuottamista uudenlaisen verkostotuottajamallin avulla, joka rakentuu kuntien, muiden julkisten toimijoiden, vähittäiskaupan, kolmannen sektorin ja yritysten yhteistyölle. Palvelupiste on sekä fyysinen paikka että uudenlainen tapa toimia. Hankkeen tavoitteen on palveluiden tuottaminen taloudellisesti kestävästi ja laadukkaasti kunnan, palveluiden käyttäjien ja alueen toimijoiden näkökulmasta. Etelä-Karjalan liitto toimii päätoteuttajana hankkeessa, jossa mukana ovat myös Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnat. Hankkeen toteutusaika on 2020 – 2021.

Tämän sivun alasivuilla on meneillään olevia tai päättyneitä hankkeita, joissa Etelä-Karjalan liitto on osallisena.