Valikko Sulje

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle


Risteilyhanke lyhyesti

Mikä?

Uusi Risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle -hankkeen tavoitteena on

 • Tutkia risteilyiden asiakaspotentiaalia Suomen sisäisessä ja lähialueille suuntautuvassa liikenteessä
 • Kehittää uudentyyppinen risteilytuote kansainvälisille ja suomalaisille asiakkaille
 • Tukea nykyisiä risteilyliikenteen toimijoita kehittämään liiketoimintaa

Miksi?

 • Tällä hetkellä Suomessa ei ole vastaavaa useamman päivän kestävää sisävesiristeily-tuotetta
 • Suomenlahden ja Saimaan erityinen järviluonto tarjoaa maisemien lisäksi runsaat mahdollisuudet erilaiset luontoon, ruokaan ja kulttuuriin liittyvät retkimahdollisuudet
 • Sijoittajatahojen kiinnostuksen herättäminen, tukea investointisuunnitelmien valmisteluun

Missä, milloin ja ketkä?

 • Suomenlahti ja Saimaa (Vuoksen vesistö) toimii hankkeen maantieteellisenä alueena
 • Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020 – 31.10.2022
 • Hanke on ylimaakunnallinen ja rahoittajina toimii kuusi maakuntaliittoa
  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Savo
  • Kymenlaakso
  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Savo
  • Uusimaa
 • Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuu huomattava määrä eri osa-alueiden asiantuntijoita ja sidosryhmiä

Viestintä

Hankkeesta viestitään muun muassa uutiskirjeellä, joka ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Voit halutessasi tilata uutiskirjeen tämän oikeasta laidasta löytyvän linkin kautta.

Hankkeen tuottamat erilaiset selvitykset ja materiaalit julkaistaan tällä sivustolla, josta ne ovat ladattavissa omaan käyttöön.

Viestintään liittyvissä asioissa voit kääntyä projektipäällikkö Timo Rissasen puoleen.


Yhteystiedot

Timo Rissanen.

Timo Rissanen
Projektipäällikkö / Project Manager

Etelä-Karjalan liitto

+358 50 392 6556

timo.rissanen@ekarjala.fi

Twitter TORissanen


Hanketiimin lisäksi työskentelyyn osallistuu laaja joukko kotimaisia ja kansainvälisiä

eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita.


Mukana kehittämisessä ovat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
ja Uudenmaan maakuntaliitot.